Undervisning

Undervisningen svarer til fællesskolens krav og følger de almindelige læseplaner.

Ladelund3-3
Eleverne vælger valgfag hvert år, her kan de bl.a. vælge mellem billedkunst, musik, foto, idræt, håndarbejde, hjemkundskab og sløjd.