Undervisning

Ladelund3-3

Undervisnings- og aktivitetstilbud: 

 • for unge på 7.-9. klassetrin (ESA) inklusiv en læringsgruppe for unge med specialpædagogisk støttebehov
 • for unge på 10. klassetrin (MSA) enten i kooperation med Læk og/eller som et muligt senere tilbud i Ladelund,
 • for dagelever, der ikke bor på skolen,
 • med fleksible erhvervspraktikker i et netværk med virksomheder nord og syd for grænsen,
 • med bofællesskaber som pædagogisk element med træning i selvstændighed og øget ansva
 • Åbne undervisningselementer og valgmuligheder for skolens unge.
 • Faser med projektorienterede arbejde i undervisningen.
 • Udvikling af de unges personlige kompetencer og bevidsthed om deres muligheder, styrker og svagheder i sammenspil med skolesocialarbejderen og pædagoger.
 • Samarbejde med institutioner og virksomheder nord og syd for grænsen.

Den geografiske placering midt i trekanten Flensborg, Nibøl, Tønder byder på mange muligheder for en attraktiv ungdomsuddannelse i Sydslesvigs nord-vestlige hjørne.

Skolen er et tilbud for alle unge i Sydslesvig, der ønsker at flytte tættere på grænsen til Danmark og dermed tættere på de job- og uddannelsesmuligheder, der ligger i Sønderjylland. 

Skolen er også et frit skoletilbud for de unge, der ønsker at gå i skole under anderledes trygge, strukturerede og udviklende rammer, som dem de kender fra fællesskolen. På skolen er den unge fælles med mange andre unge omkring undervisnings- og fritidsaktiviteter sammen med voksne, der har tid og nærvær til at skabe de bedste rammer omkring den enkeltes ungeliv.

For alle unge arbejdes der efter individuelle handleplaner og evalueringer, der laves sammen med den unge. Skolen arbejder sammenspil med PPR, Sundhedstjenesten og andet uddannelsesnetværk nord og syd for grænsen.

 

Undervisningsstruktur og målsætning med den daglige undervisning

Virksomhederne ønsker at uddanne unge mennesker, der er parate og klar til en uddannelse. Ud over det rent skolemæssige indhold forventes af den kommende lærling færdigheder såsom at

 • tage initiativ,
 • se det væsentlige i opgaverne,
 • strukturere sit arbejde,
 • arbejde målrettet,
 • arbejde i et team,
 • overtage ansvar,
 • være aktiv, medtænkende og forudseende.

For at kunne leve op til forventningerne, er det vigtigt, at de unge er bevidst om

 • deres styrker og svagheder
 • deres ønsker og
 • deres behov for at kunne opnå de egne ønsker og forventninger.

 Det er skolens mål at forberede eleverne bedst mulig til kommende ESA og MSA eksamener og samtidig at indfri arbejdsmarkedets ønsker og behov. Vi er overbevist om, at det derfor er en gevinst for eleven at gå andre og nye veje end i den klassiske skoleform og -struktur.

Som resultat af ovenstående overvejelser bygger skolens undervisning på fem søjler, der giver eleverne medbestemmelse, valgmuligheder og medansvar:

 • Skemalagte hovedfagstimer i klassen. Alle elever er fortsat tilknyttet til en traditionel klasse. 8 af 16 hovedfagstimer pr. uge læses på klassisk vis i klasseramme med fast lærer. 
 • Åbne hovedfagstimer. Eleverne kender tit til deres styrker og svagheder. Åbne hovedfagstimer (8 ud af 16 hovedfagstimer) skal give mulighed for at arbejde med faglige ”huller”. De skal øge elevernes bevidsthed og styrke medansvaret for egen læring og udbytte af undervisningen. Eleverne bestemmer selv, hvilket hovedfag de vil arbejde med. De vælger og aftaler forløb med en lærer og opsøger hjælp om nødvendigt. Alle åbne hovedfagstimer er selvfølgelig lærerdækket, som står klar med hjælp og faglig støtte. Efter aftale med den vejledende lærer afsluttes og evalueres på forløbet. 
 • Kursusforløb i bifagene. For bifagene er skoleåret delt op i kursusperioder. Længden varierer typisk mellem 4-6 uger. Bifagstimerne er ikke tilknyttet til en klasse, men tilbydes i flere blokke hen over ugen og står åben for alle elever uafhængig af årgangen. Lærerne orienterer om deres kursusforløb, mål og indhold. Med start af kursusperioden vælger eleverne sig ind i de enkelte forløb. Bifagene undervises dermed på tværs af alle klasser.
 • Valg- og linjefag. Alle dage afslutter med praktisk-musiske fag (hands-on-fag), hvor eleverne arbejder og samler erfaringer med opgaver uden for de klassisk boglige sammenhæng. Der tilbydes flere forskellige fag, der spænder fra kreativ og praktisk til kropslig og ender med livsduelighed.
 • Forskellige praktikforløb. Som beskreven i formålet vil Ladelund Ungdomsskole være brobygger for overgangen til erhvervslivet. Flere forskellige praktikfaser skal give eleverne indsigt og orientering i en bred vifte af erhverv og uddannelsesmuligheder.

Skolen har

 • undervisningslokaler til de enkelte fag og ikke til den enkelte klasse.
 • iPads til hver elev til det daglige arbejde.
 • log- og dagbog til evaluering for hver elev.
 • bofællesskaber til elever i 9./10. klasse i egene huse på skolens matrikel.
 • et stærkt samarbejde mellem lærerne i de forskellige faggrupper, der koordinerer faget og holder fagligt overblik.

Eleverne vælger valgfag hvert år, her kan de bl.a. vælge mellem formning, musik, idræt, håndarbejde, hjemkundskab og sløjd