Studievejledning

Alle vores elever har mulighed for at få studievejledning.

Ladelund4-3

Formålet med studievejledningen er, at

  • give eleverne indsigt i og viden om de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. klasse
  • sikre, at den enkelte elev træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har
  • hjælpe med praktikperioder
  • skabe kontakter til danske og tyske uddannelsessteder
  • hjælpe med at finde en læreplads.

Studievejleder træffes efter aftale (Tlf. 04666 714).