Dagligdag og fest

Vi er en skole, hvor vi er tæt på hinanden.

Ladelund1-8

Vi er en skole, hvor vi er tæt på hinanden. Du bor på værelse sammen med en kammerat. Til hver gang er der et fælles badeværelse med wc'er og brusere.

Vi har nogle få regler, og den vigtigste er, at vi opfører os ordentligt over for hinanden.

Vi accepterer ikke mobning, vold, stoffer eller alkohol. Vi forventer, at du bidrager positivt til livet på skolen. Du er med til at gøre skolen til et godt sted at være og et godt sted at lære.

Skoleåret skifter mellem almindelige skoleuger og emnedage, lejrskole og praktik.

Ca. én weekend om måneden kan du vælge at blive på skolen.