Årsberetning 2015

ved forstander Hans Jochimsen

Ladelund5-18

Ladelund Ungdomsskole er en gave fra A. P. Møller Fonden, og i 1982 kunne skolen modtage sit første elevhold. I tidens løb er der sket en del ændringer i skolens vilkår, og nye interne idéer har til stadighed påvirket udviklingen.
Igen i år kunne vi melde alt optaget, og igen måtte en del ansøgere nøjes med en plads på ventelisten.

I lighed med sidste år kan jeg derfor kun anbefale, at man er om sig, hvis man påtænker et ophold på skolen. Vi optager i den rækkefølge, vi modtager ansøgningerne, og endelig deadline for tilmelding til skoleåret 2016-2017 er den 1. marts 2016.

Skoleåret 2014-2015 har været et rigtigt godt år for Ladelund Ungdomsskole. Huset har været fyldt af glade og søde elever. Vi har naturligvis undervejs haft hændelser, vi godt kunne have undværet, men det gennemgående billede har været glade elever i samarbejde med et dygtigt og veloplagt personale.
For nogle år siden indførte vi den ordning, at elever, som skulle fortsætte skolegangen i 10. klasse, kunne bo hér på skolen og modtage undervisning på Læk Danske Skole. Betingelsen var og er, at eleverne allerede forinden har været indskrevet ved Ladelund Ungdomsskole. Næste år har vi syv elever, som har valgt denne ordning.

Ladelund5-5Det er et rekordantal, og vi tror, at det bliver en styrke, at eleverne får mulighed for at danne et studiemiljø og arbejde sammen om lektierne og så videre.
Sidste år skrev jeg om kampen mod rygning, og også den går rigtig godt. Vi har bibeholdt ordningen med en uges hjemsendelse, allerede første gang en elev tages i at ryge. Efterhånden er det sjældent, den konsekvens udløses. Det kan ikke udelukkes, at en nikotintrængende dreng eller pige tilfredsstiller sin last i en fjern afkrog, men da vi ikke opdager det, må det være forholdsvis langt fra skolen. Her er den helt store gevinst, at det bliver for bøvlet for en ikkeryger at gå med.

Ellers har året budt på tilbagevendende oplevelser som fælles lejrskole og de arrangementer, som traditionen byder. Derudover sker der altid noget nyt i løbet af året. For eksempel var vi til ungdomsteater i Flensborg. To dygtige skuespillere spillede scener fra et teenageliv, og stykket ramte rent ind hos eleverne. For en forstander var det bedste dog, at skuespillerne efter stykket udbrød: »Hvor er jeres elever dog bare søde og velopdragne«.